Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

«Αγόνους αντιπαραθέσεις» εχαρακτήρισεν ο Πατριάρχης Κων/λεως τους αγώνας των Αγίων Πατέρων κατά των αιρέσεων του παπισμού!


Η προσφώνησις και η αντιφώνησις μεταξύ Πατριάρχου και του παπικού απεσταλμένου κατά την εορτήν του Αγ. Αποστόλου Ανδρέου εις το Φανάρι προοιωνίζει την πορείαν του διμερούς διαλόγου.

Ο Πατριάρχης ωμίλησε περί λύσεων «αποδεκτών εκατέρωθεν» και όχι περί απορρίψεως των παπικών πλανών. Ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ ανέγνωσε μήνυμα του Πάπα, όπου καθίσταται σαφές ότι η κακόδοξος θεωρία περί πρωτείου και συν­οδικότητος του Σεβ. Περγάμου έχει τεθή ως το πρίσμα, δια του οποίου θα επανερμηνευθούν όλα τα ιστορικά πεπρα­γμένα του παπισμού, ώστε να παρουσιασθούν ως Ορθόδοξα! Παραθέτομεν την ανακοίνωσιν από  το Γραφείον Τύπου του Πατριαρχείου Κων/λεως της 31ης Νοεμβρίου 2017:
«Κατά την Θεία Λειτουργία παρέστη αντιπροσωπία της Εκκλησίας της Ρώμης υπό τον Καρδινάλιο Κουρτ Κοχ, Πρόεδρο του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Χριστιανική Ενότητα. Συμπροσ­ευχήθηκαν Ιεράρχες του Θρόνου και άλλων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, Κληρικοί, Μοναχοί και Μοναχές από την Πόλη και την Ελλάδα. Επίσης, εκκλησιάστηκαν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Ιωάννης Αμανατίδης, εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως, οι εν Αγκύρα Πρέσβεις της Ελλάδος, κ. Πέτρος Μαυροειδής και της Ουκρανίας, κ. Andrii Sybiha, οι Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδος, Πρέσβης κ. Ευάγγελος Σέκερης, της Ουκρανίας, κ. Oleksander Gaman, της Γεωργίας, κυρία Inga Kikvadze, διπλωμάτες, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μεγάλης Εκκλησίας του Χριστού και πλήθος πιστών.

Μετά την απόλυση ο Οικουμενικός Πατριάρχης χειροθέτησε το νέο Πρεσβύτερο π. Ανδρέα σε Μέγα Πρωτοσύγκελλο και ακολούθως προσφώνησε την επίσημη Αντιπροσωπία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αναφερόμενος στην πορεία του θεολογικού διαλόγου μεταξύ των δύο Εκκλησιών, ο οποίος ξεκίνησε πριν από περίπου σαράντα χρόνια, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε ότι στο επίκεντρό του βρέθηκαν όσα μας ενώνουν. «Φαίνεται όμως ότι έφθασεν η ώρα να ασχοληθώμεν επιμελώς και με τα εμπόδια εις την αποκατάστασιν της πλήρους κοινωνίας των Εκκλησιών ημών, όχι δια να επιστρέψωμεν εις τας αγόνους αντιπαραθέσεις του παρελθόντος, αλλά δια να αναλύσωμεν ομού τα ζητήματα αυτά και να οδηγηθώμεν εις λύσεις, αποδεκτάς εκατέρωθεν».

«Η Εκκλησία ήτο επί χιλιετίαν όλην ηνωμένη εν τη πίστει, εν τω Αγίω Ποτηρίω της Ευχαριστίας, εν τη ευσεβεία, εν τη αγιότητι του βίου και εν τη διακονία. Αυτήν την ενότητα αγωνιζόμεθα να επανεύρωμεν δια του διαλόγου της αληθείας εν αγάπη, ο οποίος ήρξατο, ευλογημένη πρωτοβουλία των αοιδίμων Προκατόχων ημών, εκαρποφόρησεν ήδη ποικιλοτρόπως και συνεχίζεται εν πνεύματι αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς οικουμενιστικάς εξάρσεις, αι οποίαι δεν υπηρετούν το έργον της ενότητος», τόνισε ο Πατριάρχης σε άλλο σημείο της ομιλίας του και υπενθύμισε ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016, υπογράμμισε την αναγκαιότητα του διαχριστιανικού θεολογικού διαλόγου: «Ο διάλογος αυτός πρέπει να συνοδεύηται πάντοτε «υπό της εν τω κόσμω μαρτυρίας δια πράξεων αμοιβαίας κατανοήσεως και αγάπης», καθώς και από την προσπάθειαν, «όλοι οι χριστιανοί, εμπνεόμενοι υπό των κοινών θεμελιωδών αρχών του Ευαγγελίου … να δώσωμεν εις τα ακανθώδη προβλήματα του συγχρόνου κόσμου, μίαν ολοπρόθυμον και αλληλέγγυον απάντησιν, βασιζομένην εις το πρότυπον του εν Χριστώ καινού ανθρώπου» (ο. π., § 23). Η κοινή μαρτυρία και αι κοιναί πρωτοβουλίαι, έναντι των πολλών προκλήσεων του συγχρόνου κόσμου, είναι πάντοτε παρέμβασις υπέρ του ανθρώπου και της ειρήνης του κόσμου του, και ενισχύουν την πορείαν ημών προς την ενότητα».

Στη συνέχεια ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ ανέγνωσε μήνυμα του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, με το οποίο εξέφρασε τις θερμές ευχές του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την εορτή του προστάτη του, Αγίου Αποστόλου Ανδρέα, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία προώθησης του διαλόγου μεταξύ των δύο Εκκλησιών. «Θα ήθελα να ενθαρρύνω εκ νέου αυτόν τον θεολογικό διάλογο. Η συναίνεση που επετεύχθη από τους Καθολικούς και τους Ορθοδόξους επί ορισμένων θεμελιωδών θεολογικών αρχών, που ρυθμίζουν τη σχέση ανάμεσα στο πρωτείο και τη συνοδικότητα στη ζωή της Εκκλησίας κατά την πρώτη χιλιετία μπορεί να χρησιμεύσει στην αξιολόγηση, ακόμη και κριτικά, ορισμένων θεολογικών κατηγοριών και πρακτικών που εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας σύμφωνα με αυτές τις αρχές. Αυτή η συναίνεση μπορεί να μας επιτρέψει να εξετάσουμε ένα κοινό τρόπο κατανόησης της άσκησης της διακονίας του Επισκόπου της Ρώμης, στο πλαίσιο της συνοδικότητας και στην υπηρεσία της κοινωνίας της Εκκλησίας στη σημερινή πραγματικότητα. Αυτό το ευαίσθητο έργο πρέπει να επιδιώκεται σε μία ατμόσφαιρα αμοιβαίας ανοιχτότητας και, πάνω απ’ όλα, υπακούοντας στις απαιτήσεις που το Άγιο Πνεύμα έχει από την Εκκλησία».
Πατριαρχικαί απόπειραι εξευμενισμού των Αγιορειτών
Αι αντιδράσεις εις το Άγιον Όρος ήδη υπεχρέωσαν τον Πατριάρχην να ακυρώση επίσκεψίν του προ διμήνου. Ωστόσον, μετέρχεται άλλον τρόπον, δια να υποχρεώση τους Αγιορείτας να τον δεχθούν. Εζήτησεν από τους παπικούς να επιστρέψουν την φερομένην ως τιμίαν κάραν της Αγίας Άννης, δια να την δωρίση εις την Σκήτην της Αγίας Άννης. Αυτό όμως είναι προσβολή προς τους Αγιορείτας, πρώτον, διότι με «ξένα κόλλυβα κάνει μνημόσυνο», όπως λέγει ο λαός και δεύτερον, διότι ενώ ανεκοίνωσεν επισήμως ότι έγινεν «ανακομιδή της τιμίας κάρας της Αγίας Άννης εις Φανάριον», εις την πραγματικότητα εκομίσθη μόνον ελάχιστον απότμημα! Παραθέτομεν το ανακοινωθέν της 30ης Νοεμβρίου 2017:
«Ο ΡΚαθολικος Αρχιεπίσκοπος της Bologna Σεβ. κ. Ματθαί­ος Zuppi, ανταποκριθείς ασμένως εις την από του παρελθόντος Σεπτεμβρίου απευθυνθείσαν αυτώ παράκλησιν της Α. Θ. Παν­αγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου όπως επιστρέψη εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον την παρ’ αυτοίς φυλασσομένην κάραν της Θεοπρομήτορος Αγίας Άννης, εκόμισεν απότμημα αυτής εις Φανάριον την πρωΐαν της Τετάρτης, 29ης Νοεμβρίου.

Η παράδοσις του ιερού τούτου θησαυρίσματος, προβλεπομένου, ίνα παραμείνη προς ευλογίαν της ενταύθα Ομογενείας εις τον Π. Πατριαρχικόν Ναόν έως της εορτής της κοιμήσεως της Αγίας κατά τον προσεχή Ιούλιον, ότε και υπό της Α. Θ. Παναγιότητος θα κομισθή εις Άγιον Όρος και θα παραδοθή υπ’ Αυτής προς τους υπευθύνους της ομώνυμου Σκήτης, εγένετο εν τη Αιθούση του Θρόνου, παρουσία των Σεβ. αγίων Συνοδικών Αρχιερέων και άλλων παρεπιδημούντων εν όψει της Θρονικής εορτής Ιεραρχών, ένθα αντηλλάγησαν αι κατάλληλοι τη περιπτώσει προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις μεταξύ του Πατριάρχου και του Αρχιεπισκόπου, δι’ ων υπεγραμμίσθησαν αι αδελφικαί σχέσεις μεταξύ των δύο Εκκλησιών, πιστοποιούμεναι και δια της αμέσου και ολοθύμου ανταποκρίσεως της τοπικής ΡΚαθολικης Εκκλησίας εις το σεπτόν Πατριαρχικόν αίτημα, ως και δια της προτάσεως προς αδελφοποίησιν της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής μετά διακεκριμένου σχολικού ιδρύματος της Εκκλησίας της Bologna».

Το Φανάρι αντικαθιστά την Ι. Αρχιεπισκοπήν Αθηνών;
Αίφνης επληροφορήθημεν ότι ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και ο Πρόεδρος της Βουλής ευρέθησαν την ιδίαν ημέραν εις το Φανάρι. Προ εβδομάδων ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επεσκέφθη τον Πατριάρχην Κων/λεως. Τι συμβαίνει; Αντί αποφασιστικόν ρόλον εις την εκκλησιαστικήν συνεννόησιν να διαδραματίζη η Εκκλησία της Ελλάδος, άνευ της οποίας δεν θα υπήρχον Πατριαρχεία, νέον διευθυντήριον έχει καταστή το κέντρον του Οικουμενισμού; Αυτοί που συνεορτάζουν με τους παπικούς θα κατευθύνουν την Ορθόδοξον Εκκλησίαν; Ως επληροφορήθημεν από ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Κων/λεως της 29ης Νοεμβρίου 2017:

«Την μεσημβρίαν της Τρίτης, 28ης Νοεμβρίου, αφίχθη εις την Πόλιν η Α. Θ. Μακαριότης ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. κ. Θεόδωρος Β’, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Άκκρας κ. Ναρκίσσου. Τον Μακαριώτατον, Όστις παρέμεινεν εις την Πόλιν δι’ ολιγόωρον στάσιν κατά την επιστροφήν Του εις την έδραν Του εκ της προσφάτου ιεραποδημίας Αυτού εις Καμερούν, υπεδέχθησαν εν τω αεροδρομίω ο Σεβ. Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος και η Ευγεν. κ. Hanan Bashary, Πρόξενος της Αιγύπτου ενταύθα… Ακολούθως, παρετέθη υπό του Παναγιωτάτου προς τιμήν της Α. Θ. Μακαριότητος επίσημον γεύμα εν τη Πατριαρχική Τραπέζη, τη συμμετοχή και του παρεπιδημούντος Εξοχ. κ. Νικολάου Βούτση, Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετά των συνοδών αυτού».ΠΗΓΗ

Φρίξον ήλιε στη γιορτή των Θεοφανείων στη Γερμανία! Το τέρας του οικουμενισμού κατατρώγει την Ορθοδοξία -Τι τους εμποδίζει για κοινό εορτασμό του Πάσχα (Φώτο και βίντεο)


Γνωρίζαμε την εκπεφρασμένη φιλοσοφία του Πάπα Φραγκίσκου περί ενότητος του Αγίου Πνεύματος με τα άλλα δόγματα και με εμάς τους Ορθοδόξους βέβαια και την έχουμε αναλύσει σε πολλά προηγούμενα άρθρα μας.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο γίναμε μάρτυρες και της φιλοσοφίας της ενότητας του Σταυρού όταν ανήμερα της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Μπολόνια στον χαιρετισμό του που απηύθυνε στο εκκλησίασμα στα ιταλικά, και παρουσία Ρωμαιοκαθολικών επισκόπων έλεγε μεταξύ άλλων: “Αν και δεν έχουμε φτάσει ακόμα να είμαστε σε θέση να μοιραστούμε το κοινό ποτήριο, ωστόσο υπάρχει η ακλόνητη πίστη του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της ένδοξης Ανάστασής Του, που έχει διαποτίσει τη ζωή των Εκκλησιών μας στην πρώτη χιλιετία, και μας οδηγεί να προσφέρουμε αυτή τη στιγμή της προσευχής, εκλιπαρώντας το έλεος του και την στοργική καλοσύνη του, για να μας καθοδηγήσει και να μας υποστηρίξει στην πορεία προς την ενότητα”.
Ανήμερα τα Θεοφάνεια οι δύο αυτές φιλοσοφίες έγιναν ένα. Άγιο Πνεύμα και Σταυρός “παραδόθηκαν” στα ανίερα χέρια των αιρετικών από Ορθόδοξους ποιμένες και το μόνο που θα μπορούσε να αναβοήσει κάθε πιστός Ορθόδοξος χριστιανός είναι “φρίξον ήλιε”!
Τα οικουμενιστικά αίσχη της Μητροπόλεως Γερμανίας τα γνωρίζαμε από παλιά αλλά πλέον απροκάλυπτα βάζουν στο μπλέντερ της μετα-πατερικής θεολογίας και τις μεγάλες μας εορτές!

Τι τους εμποδίζει πλέον και για κοινό εορτασμό του Πάσχα; Κάτι που άλλωστε είναι διακαής πόθος του ποντίφικα….
Με την φιλοσοφία λοιπόν της ενότητας του Αγίου Πνεύματος και του Σταυρού σε συνέχεια της αρχικής φιλοσοφίας της λεγόμενης ενότητος του μαρτυρίου, με αφορμή τις χιλιάδες δοκιμασίες των Χριστιανών στην υφήλιο και κυρίως τους διωγμούς-ανεξαρτήτως δόγματος-στην Μέση Ανατολή και την Αφρική, ο Δούρειος Ίππος του οικουμενισμού διεισδύει στο κάστρο της Ορθοδοξίας και είναι έτοιμος να κατασπαράξει τις σάρκες της αγνής και αληθινής πίστεως.
Όσα συνέβησαν ανήμερα των Θεοφανείων στο Μόναχο μόνο ντροπή και όνειδος για τους Ορθόδοξους Ιεράρχες μπορεί να αποτελούν.
Στην πόλη του Μονάχου Γερμανίας κατά την τελετή του αγιασμού των υδάτων στον ποταμό Isar Ορθοδοξοι ρασοφόροι-γιατί η λέξη ιερείς είναι ιερή-“συνεορτάζουν” μαζί με καρδινάλιο των Ρωμαιοκαθολικών και μια γυναίκα εκπρόσωπο των Ευαγγελιστών.
Και μάλιστα εκτός του ορθόδοξου τον σταυρό στο ποτάμι πετάει τόσο ο παπικός εκπρόσωπος όσο και η γυναίκα επίσκοπος.
Ο Ελληνορθόδοξος επίσκοπος της Αρίστης, Βασίλειος Τσιοπανάς στην λεγόμενη “Epiphaniastag 2018”, μαζί με τον παπικό Επίσκοπο Rupert Graf zu Stolberg και την προτεστάντη Decan Barbara Kittelberger, ήταν οι πρωταγωνιστές της αδιανόητης και ανίερης αυτής σύμπραξης.
Για τον ξύλινο σταυρό, δεν βούτηξαν κολυμβητές λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων και την σχετική απαγόρευση των αρχών.
Αυτή είναι η νέα Χριστιανοσύνη που μας ετοιμάζουν;;;
ΠΗΓΗ

Γι’ αυτό δεν θα ανοίξει ποτέ η θεολογική σχολή της Χάλκης! Ποιον Κανόνα παραβίασε ο Μητροπολίτης Ελπιδοφόρος που «έμπασε» τον παπικό στο Άδυτο!

Ήταν η Σύνοδος του Κολυμπαρίου η αρχή του τέλους της Ορθοδοξίας;
Μετά τα θλιβερά γεγονότα της Γερμανίας ανήμερα των Θεοφανείων με τον συνεορτασμό Ορθοδόξων με Ρ/Καθολικούς και με γυναίκα Επίσκοπο των προτεσταντών το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις άγριες διαθέσεις του οικουμενισμού και όσα σχεδιάζει μέσα στο 2018.
Ακούμε κατά καιρούς διάφορες δικαιολογίες από τους οικουμενιστές για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των πιστών. Μια εξ αυτών είναι πως με τους Ρ/Κθολικούς δεν συμπροσευχόμαστε. Κάτι τέτοιο έχει καταπέσει από μόνο του από τις πάμπολλες περιπτώσεις συμπροσευχών που έχει καταγράψει ο φωτογραφικός φακός και το βίντεο.
Ένα άλλο επιχείρημα είναι πως διαλεγόμαστε αλλά δεν «συγκοινωνούμε» και πως η επικοινωνία με τους ετεροδόξους δίνει τη δυνατότητα “Ορθοδόξου μαρτυρίας”…
Αλίμονο όμως! Ο μητροπολίτης Χάλκης Ελπιδοφόρος εκ των στενότατων συνεργατών του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου καταγράφηκε από τον φακό να συνοδεύει παπικό καρδινάλιο στα άγια των αγίων και να του επιτρέπει να προσκυνήσει την Αγία Τράπεζα ουσιαστικά αναγνωρίζοντας του ιερωσύνη!
Αυτή είναι η “Ορθόδοξη μαρτυρία” προς τους ετεροδόξους;;

Κι όλα αυτά που; Μα στη Θεολογική σχολή της Χάλκης, που τόσος αγώνας γίνεται για να επαναλειτουργήσει. Ε όχι λοιπόν, αν είναι να επαναλειτουργήσει για να βγάζει οικουμενιστικά μιάσματα ας μείνει κλειστή!
Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ξεκάθαρη παραβίαση του Κανόνα ΣΤ’ της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου που ορίζει ρητά και κατηγορηματικά: «μη συγχωρείν τοις αιρετικοίς εισιέναι εις τον οίκον του Θεού, επιμένοντας τη αιρέσει».
Δυστυχώς αυτοί δεν είναι Ορθόδοξοι κληρικοί αλλά “απόκληροι” της Ορθοδοξίας. Αδίστακτοι και ασταμάτητοι επιδιώκουν να δηλητηριάσουν τα “ιερά και τα όσια” της πίστης μας με τις μιερές τους συμμαχίες για να μην χάσουν την εκκλησιαστική τους εξουσία.
Τα δείγματα με την αυγή του νέου έτους δεν είναι διόλου ευχάριστα στο μέτωπο της παναίρεσης του Οικουμενισμού.
Ενός οικουμενισμού που και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος σε συνέντευξή του στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας, στις 24/5/1998 κατέκρινε λέγοντας:
«Ο Οικουμενισμός, πραγματικά έτσι όπως έχει επικρατήσει να σηματοδοτείται ο όρος αυτός, βεβαίως είναι αίρεση, γιατί σημαίνει απάρνηση βασικών γνωρισμάτων της Ορθοδόξου πίστεως, όπως είναι φερ’ ειπείν η αποδοχή της θεωρίας των κλάδων, ότι δηλαδή η κάθε Εκκλησία έχει ένα τμήμα της αλήθειας και πρέπει να ενωθούμε όλες οι «εκκλησίες», να βάλουμε στο τραπέζι τα τμήματα της αληθείας για να απαρτισθεί το όλον. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ορθοδοξία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Τέρμα, σ’ αυτό δεν γίνεται συζήτηση, και επομένως, οποιοσδήποτε πρεσβεύει τα αντίθετα μπορεί να λέγεται οικουμενιστής και επομένως να είναι αιρετικός».
Και μετά ήρθε ο Πάπας στην Αθήνα….

ΠΗΓΗ


Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Ακονίζει τα νύχια του ο Οικουμενισμός για το 2018! Το Βατικανό “μαγεύει” Φανάρι και ΜόσχαΠριν από μερικές εβδομαδες γράφαμε πως έρχονται οικουμενιστικές εξελίξεις με τις πιέσεις Βαρθολομαίου και Φραγκίσκου στην κατέυθυνση της πλήρους ενότητας. Μάλιστα πρώτοι είχαμε αποκαλύψει πως το 2018 αναμένεται “καυτό” όσον αφορά στα οικουμενιστικά σχέδια μιας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα μιλήσει για «Κοινή χριστιανική ατζέντα για το κοινό καλό» στο Βατικανό…
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης λοιπόν αποδέχτηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει σε ετήσιο συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Βατικανό στις 24 και 26 Μαΐου με θέμα: «Νέες πολιτικές και νέες μορφές ζωής στην ψηφιακή εποχή».
Είναι σαφές λοιπόν πως το Βατικανό επιχειρεί τον στενότερο εναγκαλισμό του με το Φανάρι, κάτι που κάθε άλλο παρά απαρατήρητο έχει περάσει εσχάτως…
Μόνο που το Βατικανό αρέσκεται να παίζει σε διπλό ταμπλό και χθες ανακοίνωσε “την έναρξη μιας νέας φάσης των σχέσεων με το Πατριαρχείο Μόσχας”…

“Οι σχέσεις μεταξύ του Πατριαρχείου Μόσχας και της Αγίας Έδρας εισήλθαν σε μια νέα φάση”. Αυτήν την άποψη εξέφρασε σε συνέντευξή του στο Vatican News την Κυριακή o αξιωματούχος του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας ιερέας Iakinf Destivel.
Για το 2017 ο π. Iakinf Destivel είπε: «ήταν μια χρονιά γεμάτη από σημαντικά γεγονότα που ακολούθησαν τη συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου και του Πατριάρχη Κυρίλλου στην Αβάνα το 2016». Το κύριο γεγονός του 2017, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η προσωρινή μεταφορά από την πόλη του Μπάρι στην Ιταλία των λειψάνων του Αγίου Νικολάου στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. «Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός», εξήγησε ο αξιωματούχος του Ποντιφικού Συμβουλίου.
“Ένας σημαντικός χώρος για τον οικουμενισμό είναι ο πολιτισμός”, είπε ακόμη, αναφέροντας δύο εκθέσεις από το Βατικανό στη Ρωσία. «Έχουμε την ίδια πίστη στον Χριστό και μια κατανόηση της εκκλησίας, αν και αυτό βρίσκει διαφορετικές εκφράσεις στους πολιτισμούς», συμπλήρωσε. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις μεταξύ της Ρωσίας και του Βατικανού, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «επιτρέπουν την καλύτερη γνωριμία μεταξύ τους και τη λήψη μέτρων για την κοινή πορεία προς την ενότητα».
Ο εν λόγω ιερέας είπε ακόμη ότι το 2018 υπόσχεται πως θα είναι “κορεσμένο από την άποψη των οικουμενικών σχέσεων”. Έτσι, στις 12 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη διάσκεψη αφιερωμένη στη δεύτερη επέτειο της συνάντησης της Αβάνας και συζήτηση για κοινή βοήθεια που οι Ρ/Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούν να αποδώσουν στους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής.https://www.pentapostagma.gr/2018/01/%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.html

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Συνέντευξη-Σοκ του Πατριάρχη Ιεροσολύμων! «Τίποτα δεν εμποδίζει Παπικούς και Ορθοδόξους στο δρόμο προς την πλήρη ενότητα» – Συνέκρινε τον Πάπα με τους Προφήτες!

Ισχυρίζεται πως όλοι αναγνώρισαν τα αποτελέσματα της Συνόδου του Κολυμπαρίου!
Του Μάνου Χατζηγιάννη
“Η μόνη χώρα της οποίας το Σύνταγμα παρέχει ορισμένες εγγυήσεις στην Εκκλησία είναι η Ελλάδα σήμερα. Στον υπόλοιπο κόσμο, διακηρύσσεται η αρχή του διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος”.
Αυτήν την σημαντική ειδική αναφορά για την Ελλαδική Εκκλησία, ιδίως αυτήν την περίοδο που συζητούμε για την αναθεώρηση του Συντάγματος και την αλλαγή του άρθρου 3, έκανε σε συνέντευξή του σε ιταλικό μέσο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος με αφορμή την παρουσία του στο Βατικανό το προηγούμενο διάστημα.

Η συνέντευξη περιεστράφη κυρίως γυρω από το θέμα της περιουσίας του Πατριαρχείου στο Ισραήλ και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τον κ. Θεόφιλο να υποστηρίζει πως έλαβε την στήριξη του ποντίφικα, ο οποίος αναγνωρίζει το υπάρχον status quo στην περιοχή, όμως τα “μαργαριτάρια” βγήκαν από αλλού!
Οι απόψεις του για την ενότητα Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων, αλλά και όσα είπε για την Σύνοδο του Κολυμπαρίου βρίθουν ανακριβειών και παραμένει αναπάντητο ερώτημα αν έγιναν σκόπιμα!
Πριν από λίγες ημέρες το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ αποκάλυψε όλα όσα είπαν Θεόφιλος και Φραγκίσκος και κυρίως την δέσμευση του ποντίφικα για πλήρη ενότητα!
Ευθυγραμμισμένος πλήρως στην γραμμή του Πάπα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων χωρίας αιδώ απήντησε σε ερώτημα “Τι εμποδίζει τους Καθολικούς και τους Ορθοδόξους στο δρόμο προς την πλήρη ενότητα;” ως εξής:
Τίποτα δεν μας εμποδίζει. Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια διαδικασία. Στη Ρώμη, μαζί με τον Καρδινάλιο Κόχ και το προσωπικό του από το Ποντιφικό Συμβούλιο για την Προαγωγή της Χριστιανικής Ενότητας, αναγνωρίσαμε ότι είναι αδύνατο να έρθουμε στην πλήρη ενότητα στο σκοτάδι. Αλλά η ίδια η διαδικασία, η κίνηση σε αυτή την πορεία, είναι σημαντική. Πρέπει να κάνουμε ό, τι εξαρτάται από εμάς, τα υπόλοιπα είναι στα χέρια του Κυρίου. Αλλά σήμερα έχουν αλλάξει πολλά σε σχέση με το παρελθόν. Σήμερα έχουμε αμοιβαία κατανόηση και αμοιβαίο σεβασμό. Δεν υπάρχουν διαμάχες, προκαταλήψεις, υποψίες και φανατισμός στις σχέσεις μας”.
Για την ειδική συμβολή μάλιστα που θα μπορούσε να παρέχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στο θεολογικό διάλογο μεταξύ Ρ/Καθολικών και Ορθοδόξων ο Πατριάρχης Θεόφιλος τόνισε πως όλες οι ομολογίες και οι χριστιανικές κοινότητες αναγνωρίζουν ότι η Ιερουσαλήμ είναι η πηγή της υπεροχής της Εκκλησίας, της Εκκλησίας που γεννήθηκε. “Ήταν από εκεί από όπου η Εκκλησία εξαπλώθηκε σε όλη τη γη. Ακόμη και εκείνοι οι χριστιανοί που τοποθετούν τη Βίβλο στο επίκεντρο των συμφερόντων τους αναγνωρίζουν αμέσως τι ενώνει την Ιερουσαλήμ με τη Βίβλο. Η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ μπορεί να προσφέρει αυτό. Τα λόγια των αγίων Ευαγγελιστών Ματθαίου και Λουκά, που μιλούν για το πουλί που συγκεντρώνει τα νεογνά του κάτω από τα φτερά του, ανήκουν στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ”.
Συνεχίζοντας τα περί πλήρους ενότηταw ο Πατριάρχης απάντησε σε ερώτημα σχετικά με την δήλωση του Πάπα Φραγκίσκου ότι η πρακτική του προσηλυτισμού στις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εκκλησιών είναι «αμαρτωλή» και για το κατά πόσο οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί δύνανται να προσφέρουν κάποια πρόοδο προς την πλήρη ενότητα των Χριστιανών.
“Ο Πάπας Φραγκίσκος απολαμβάνει μεγάλο σεβασμό σε όλο τον κόσμο. Ίσως γιατί προσπαθεί να «σπάσει τον κύκλο». Όπως γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη, ακόμη και οι προφήτες αντιστέκονταν και διώκονταν … Και ακριβώς επειδή διέθρεψαν «κλειστούς κύκλους» έτσι ώστε ο λαός να μπορεί να λάβει «δώρα». Προσωπικά, μπορώ να πω ότι όταν συναντηθείτε μαζί του, καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον άνθρωπο είναι δυνατή η αληθινή αμοιβαία κατανόηση, καθώς ο Πάπας Φραγκίσκος πιστεύει σε αυτό που λέει και τι κηρύττει” σχολίασε.
Στη συνέχεια σημείωσε πως η κοινή αποκατάσταση του Σπηλαίου του Παναγίου Τάφου αποτέλεσε μια πραγματική καμπή.
Κατόπιν η συζήτηση περιεστράφη στις σχέσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, την Σύνοδο της Κρήτης και το ρόλο της Ρωσίας και της Ρωσικής Εκκλησίας στη Μέση Ανατολή.
“Το Πατριαρχείο της Μόσχας διαδραμάτισε ιστορικά σημαντικό ρόλο  συμπεριλαμβανομένων των Αγίων Τόπων. Όσο για το γεγονός που έλαβε χώρα στην Κρήτη, νομίζω ότι ήταν ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός που έδειξε την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών και σήμερα υπάρχει μια συνειδητοποίηση αυτής της σημασίας. Σήμερα, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες πρέπει να βρουν τη λύση ενός «υπαρξιακού» προβλήματος: δεν λαμβάνουν πλέον εγγυήσεις και συνταγματική υποστήριξη από τα κράτη τουςΗ μόνη χώρα της οποίας το Σύνταγμα παρέχει ορισμένες εγγυήσεις στην Εκκλησία είναι η Ελλάδα σήμερα. Στον υπόλοιπο κόσμο, διακηρύσσεται η αρχή του διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος. Φυσικά, πολλοί πολιτικοί υπερασπίζονται την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά οι πολιτικοί έρχονται και παρέρχονται και αυτό δεν θα διαρκέσει για πάντα. Οι ορθόδοξες εκκλησίες πρέπει να υποστηρίζουν η μία την άλλη, και κατά συνέπεια την ενότητα, που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της Αγίας & Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης, και έχει αμετάβλητη σημασία. Αυτη η Σύνοδος έδειξε έναν απτό τρόπο ενοποίησης των Εκκλησιών” ανέφερε.
Εντύπωση πάντως προκάλεσε η άποψή του περί των απόντων!
“Τα Πατριαρχεία, που δεν συμμετείχαν, είχαν τους δικούς τους λόγους. Ειλικρινά, νομίζω ότι καθένας από αυτούς είχε τα δικά του εσωτερικά προβλήματα. Ωστόσο, κανείς δεν αρνήθηκε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα της Συνόδου. Διότι ακόμη και εκείνοι που δεν συμμετείχαν σε αυτήν παραμένουν σε πλήρη κοινωνία με όλες τις άλλες Εκκλησίες” ανέφερε λησμονώντας πως δύο Εκκλησίες, της Βουλγαρίας και της Γεωργίας έχουν απορρίψει καθολοκληρίαν ή επιμέρους την Σύνοδο και κειμενά της, καθώς επίσης και ότι και μεμονωμένοι Μητροπολίτες αρνήθηκαν να υπογράψουν συγκεκριμένα κείμενα αυτής.
Σύμφωνα με τον Πατριάρχη Θεόφιλο η Σύνοδος της Κρήτης “μπορεί να ανοίξει το δρόμο για στενότερη συνεργασία μεταξύ των Εκκλησιών. Είναι θέμα χρόνου”.
Κλείνοντας απήντησε και στο ερώτημα κατά πόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε δίκιο όταν συγκάλεσε την Αγία & Μεγάλη Σύνοδο.

“Συχνά στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει ένα πρόβλημα: ποιος ακριβώς θα έπρεπε να αναλάβει την πρωτοβουλία; Και από αυτή την άποψη, η Σύνοδος της Κρήτης έδωσε μια θετική εμπειρία, γιατί τώρα καρποφορούμε τους καρπούς αυτής της πρωτοβουλίας. Δεν ήταν εύκολο για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να αναλάβει την πλήρη ευθύνη, αντιμέτωπη με πολλά πολιτιστικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που είναι εγγενή σε διάφορες εκκλησίες. Αλλά στο τέλος, μετά από πολλά χρόνια, ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε”.


ΠΗΓΗ 

Σχόλια

Πάρα πολύ ορθό είναι αυτό που λέει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, οι 4 Τοπικές Εκκλησίες που δεν μετείχαν στην " Σύνοδο " Της Κρήτης με το να Κοινωνούν με τις 10 Τοπικές Εκκλησίες που μετείχαν και έλαβαν τις Αποφάσεις ουσιαστικά αναγνωρίζουν με τον τρόπο αυτό, παρά τα λεγόμενα ή γραφόμενα, ότι η Σύνοδος αυτή ήταν κατά πάντα Ορθόδοξη και οι Αποφάσεις της ομοίως Ορθόδοξες. Ακόμη και εάν έχουν κάποιες διαφωνίες, το γεγονός της συνέχισης της Κοινωνίας σημαίνει, ότι δεν καταγγέλουν Δογματική εκτροπή. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για εκείνους τους Αρχιερείς που ενώ δεν υπέγραψαν, ως μέλη της Συνόδου, κάποιες εκ των Αποφάσεων ή άλλους Αρχιερείς που αντέδρασαν στις ληφθείσες αποφάσεις για Δογματικούς λόγους, δεν είχαν το θάρρος της διακοπής της Κοινωνίας με τους τολμητίες. Η Ορθόδοξη Θεολογία αυτά διδάσκει, ο Πατριάρχης Θεόφιλος ορθά ομίλησε, αυτή η στάση Εκκλησιών και Επισκόπων ισοδυναμεί με έμμεση αλλά ουσιαστική αναγνώριση της Ψευδοσυνόδου της Κρήτης και τυχόν ετεροδιδασκαλιών που με φανερό ή συγκεκαλυμένο τρόπο υιοθέτησε.

Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. (Απόστολος Παύλος)

μα για αυτο το λογο τον κάνανε Πατριαρχη και μαλιστα με πραξικόπημα κατα του Ειρηναίου!
Για να αρπάξουν τα ακίνητα του πατριαρχειου και για να προωθήσουν την πανθρησκεια.

Στον Θεοφιλο ανετα μπορουμε να δωσουμε τον χαρακτηρισμο "Ο Αθεος Πατριαρχης".....ολες του οι πραξεις και οι ενεργειες του δειχνουν ανθρωπο που δεν εχει Φοβο Θεου!

Ειχα την ατυχια να γνωρισω προσωπικα τον "πατριαρχη"και πιστεψτε με καμια σχεση δεν εχει με πνευματικοτητα
Ηταν ολο υποκρισια και γινοταν εξω φρενον με το τιποτα
Ο Αννας και Καϊάφας σε new edition

Τωρα καταλαβαινουμε πληρως γιατι εριξαν τον Ειρηναιο και ανεβηκε ο μολις χειροτονηθεις επισκοπος Θεοφιλος στον θρονο. Αγιοταφιτες ελεγαν πως εχει τη στηριξη της Αμερικης μεσω της Ράις και του Βαρθολομαιου.

Προδότες της Ορθοδοξίας

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Στην Λέρο ο Οικουμενισμός! Ο Παΐσιος αποκάλεσε τους Καρδινάλιους "ευλογητούς"!!! Τα κοπέλια του Βαρθολομαίου και του Πάπα!

Τι γίνεται με τον διάλογο Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών; Τι νέο κείμενο ετοιμάζουν – Τι ειπώθηκε για την Ουνία (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)


Σε εξέλιξη βρίσκονται από 5 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 9 στην Λέρο, οι εργασίες της Συντονιστικής Επιτροπής του Διεθνούς Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής πλευράς. 

Συμμετέχουν οι Αρχιεπίσκοπος Ιώβ, Συμπρόεδρος και Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος, Γραμματεύς και μέλος, εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και ο Σεβ. Καρδινάλιος Kurt Koch, Συμπρόεδρος, εκ του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητος.


Επίσης μετέχουν Ιεράρχες και Θεολόγοι εκ των Πατριαρχείων Ιεροσολύμων, Μόσχας, Σερβίας, Ρουμανίας, και των Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδος, Πολωνίας και Αλβανίας, ως και δέκα εκπρόσωποι των Ρωμαιοκαθολικών. 

 Σκοπός της Συνάντησης είναι να μελετήσουν τό θέμα της προσεχούς φάσης του Διαλόγου, περατώσαντες το θέμα: «Τό Πρωτείο του Επισκόπου Ρώμης κατά την πρώτην Χιλιετίαν». 

 Ο Μητροπολίτης Λέρου κ.Παΐσιος, υπεδέχθη τους κ.κ. Συνέδρους λέγοντας τα εξής:

 «Εντιμώτατοι άρχοντες, πεφιλημένοι Σεβασμιώτατοι ἀδελφοί, ελλογιμώτατοι κ. καθηγηταί. Η ταπεινή μου επαρχία, Επαρχία του Σεπτού Οικουμενικού Θρόνου, υπό τας ευχάς και ευλογίας της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Αυθέντου και Δεσπότου του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, δέχεται και υποδέχεται σήμερον την ευλογητήν επίσκεψιν της ομηγύρεως της Συντονιστικής Επιτροπής του Διεθνούς Θεολογικού Διαλόγου, μεταξύ των δύο Εκκλησιών, Ανατολικής και Δυτικής, και χαίρει μετά του Ιερού Κλήρου, των Αρχόντων και του ευγενούς λαού της νήσου Λέρου. 

 Πατέρες και αδελφοί, Σεις, ευαγγελιζόμενοι «εν τω συνδέσμω της αγάπης», τό «πάντες εν ώσιν» κατά τόν Υψιπέτην αετόν της θεολογίας Ευαγγελιστήν Ιωάννην τον Θεολόγον, θα συσκεφθείτε καί θα διασκεφθείτε επί τω αυτώ εν τη ενότητι της αγάπης. Επί τούτοις, ευχόμεθα πάντες Κλήρος και Λαός και Άρχοντες της νήσου, όπως δια πρεσβειών των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, τύχη η διάσκεψίς Σας υπό πλήρους κατανοήσεως αμφοτέρων των μελών, προς δόξαν του Παντοδυνάμου Θεού. Καλώς ορίσατε , καλή διαμονή».  Οι εργασίες


Όσον αφορά στην ουσία των εργασιών αξίζει να σημειώθει πως το πρωϊ, στις 6 Σεπτεμβρίου, τα Ορθόδοξα και τα Ρωμαιοκαθολικά μέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε ξεχωριστές συνεδριάσεις, καθορίζοντας ένα νέο θέμα για το Θεολογικό Διάλογο στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής, κατόπιν υιοθετήσεως από αυτή Κοινού Κειμένου σχετικά με τη συνοδικότητα και το πρωτείο στην Εκκλησία την πρώτη χιλιετία το Σεπτέμβριο 2016 στο Κιέτι Ιταλίας. 

 

Στη συνεδρίαση Ορθοδόξων μελών της Επιτροπής μετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησου Ιώβ, οι Μητροπολίτες Σασίμων Γεννάδιος και Σηλυβρίας Μάξιμος (Οικουμενικό Πατριαρχείο), ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας (Πατριαρχείο Μόσχας), ο Μητροπολίτης Δυτικής Ευρώπης Ιωσήφ (Πατριαρχείο Ρουμανίας), ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Πρόεδρος Αμμοχώστου Βασίλειος (Εκκλησία Κύπρου), ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος (Εκκλησία Ελλάδος), ο καθηγητής Φ. Γιάγκου (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων) και ο Δρ. Ν. Χοπ (Εκκλησία Αλβανίας).


Κατά τη διάρκεια της γενομένης συζητήσεως για το ενδεχόμενο θέμα νέας φάσεως του Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών εκ μέρους της ρωσικήςπ λευράς ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τόνισε ότι για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας και μερικές άλλες τοπικές Εκκλησίες άκρως επίκαιρο παραμένει το θέμα του ουνιτισμού, το οποίο και πρέπει να αναφερθεί στο νέο κείμενο της Μικτής Επιτροπής. Επίσης επέστησε την προσοχή των παρόντων στη μη εξέταση των εκκλησιολογικών και κανονικών συνεπειών της ουνίας από τη συνεδρίαση της ολομέλειας στο Baltimore (ΗΠΑ) το έτος 2000. Οι κοινές συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής με συμμετοχή των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών μελών θα συνεχισθούν μέχρι αύριο.Από 
http://www.pentapostagma.gr/2017/09/%CF%84%CE%B9-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1.html

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ»Α΄. Ο Πατριάρχης, επανειλημμένα, έχει εκφράσει το θαυμασμό του για τον σφαγέα του μικρασιατικού ελληνισμού, Κεμάλ Ατατούρκ. Έχει και τη φωτογραφία του πάνω από το γραφείο του!1 
Επίσης, ο κ. Βαρθολομαίος έχει επισκεφθεί δύο φορές το σπίτι-μουσείο του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, υπογράφοντας με θερμά λόγια το βιβλίο επισκεπτών! Την τελευταία φορά, μάλιστα, έγραψε: «Ευχόμενοι, ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του[!;], ικετεύουμε τον Μεγαλοδύναμο, οι μεταρρυθμίσεις του να ζουν για πάντα και ο λόγος του, όσο περνάει ο χρόνος, να γίνεται πραγματικότητα. Με τις ευλογίες μας»!2 
Για την κίνησή του αυτή πήρε τα εύσημα από την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ!3 (Ένα άλλο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο Πατριάρχης ταυτίζει τον Αλλάχ με τον Τριαδικό Θεό μας!)

Β΄. Στην επίσκεψή του, το 2009, στα κεντρικά γραφεία της Coca Cola, στις Η.Π.Α., απευθυνόμενος στον, τουρκικής καταγωγής πρόεδρό της, τού είπε, με χαρά: «Σήμερα είναι η γιορτή της πατρίδας μας, της Τουρκίας».4

Γ΄. Το 1991, επισκεπτόμενος μια περιοχή της Τουρκίας, φέρεται να δήλωσε ότι «οι δύο λαοί ―ελληνικός και τουρκικός― ζούσαν αρμονικά για 400 χρόνια, μέχρι τη στιγμή που κάτι ξυπόλυτοι ξεσηκώθηκαν το 1821»! 5  
Τη φρικτή αυτή δήλωση, τη μετέδωσαν, τότε, μόνο δυο μικρές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας (ίσως, γιατί οι μεγάλες είναι του «συστήματος») και την επαναδιατύπωσε το 2010 και ο μητροπολίτης Καλαβρύτων, χωρίς να τύχει διάψευσης από το Πατριαρχείο. 6
 Δ΄. Το Σεπτέμβριο του 2008 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.7  
Αυτό που προκάλεσε αλγεινή εντύπωση είναι ότι δεν είπε ούτε μία λέξη για τα δικαιώματα του Ελληνισμού στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη!
Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης μέσω επιστολής που απέστειλε στον κ. Βαρθολομαίο εξέφρασε την βαθιά απογοήτευσή του. Τού έγραφε: «Τίποτα δεν είπατε για το διωγμό του Πατριαρχείου, την καταπάτηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Τουρκία ή για τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή της Κύπρου και τη βεβήλωση εκατοντάδων χριστιανικών ορθόδοξων εκκλησιών στα Κατεχόμενα. Γι’ αυτά τα θέματα πολλοί από εμάς τους ευρωβουλευτές κάνουμε συνεχώς καταγγελίες στο Ευρωκοινοβούλιο. Κατά πόσο τώρα θα γίνουμε πιστευτοί όταν εσείς, μια καθ’ όλα αρμόδια προσωπικότητα, επιλέξατε να μην τα θίξετε ούτε καν ακροθιγώς;» 8
 Ο Κύπριος ευρωβουλευτής στην επιστολή του έγραφε πως κατανοεί ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος φοβάται τυχόν αντιδράσεις των Τούρκων, αλλά υπογράμμισε ότι έχει την εντύπωση πως «οι πραγματικοί πνευματικοί ηγέτες της Ορθοδοξίας έλεγαν πάντοτε την αλήθεια χωρίς δισταγμό και φόβο. Φαίνεται ότι έκανα λάθος» τόνισε ο κ. Ματσάκης και πρόσθεσε: «Φαίνεται ότι οι πνευματικοί ηγέτες έγιναν σήμερα κι αυτοί διπλωμάτες πολιτικοί. Κατά την διάρκεια της ομιλίας σας στο Ευρωκοινοβούλιο ούτε λίγο ούτε πολύ πλέξατε το εγκώμιο της “πατρίδας” σας, όπως αποκαλέσατε με έμφαση την Τουρκία»! 9


Ε΄. Την ίδια χρονιά, τo 2008, ο κ. Βαρθολομαίος είχε δηλώσει, μετά τη συνάντησή του με αμερικανό πρεσβευτή, ότι «το Πατριαρχείο και οι Η.Π.Α. υπηρετούν τις ίδιες αξίες και ιδανικά!».10 
Δημόσια ομολογία ότι το σβησμένο Φανάρι υπηρετεί τα σχέδια της Νέας Τάξης! Μάλιστα, η δήλωση αυτή σατιρίστηκε από τον γνωστό κωμικό Λάκη Λαζόπουλο!11 
Γίναμε ρεζίλι στους κοσμικούς! Συνεπώς, αυτό που καταλογίζουν οι φιλοπατριαρχικοί σε όσους διαμαρτύρονται κατά του Οικουμενισμού, ότι δήθεν «διασύρουν τα ηγετικά πρόσωπα της Εκκλησίας» δεν ευσταθεί. Αυτοί γελοιοποιούνται από μόνοι τους. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας: Ο «Πατριάρχης του Γένους» είναι το μεγαλύτερο όνειδος της Εκκλησίας μας!

ΣΤ΄. Στις αρχές του τρέχοντος έτους, ο προκαθήμενος του σβησμένου Φαναρίου, αναφερόμενος στην συνάντηση του Πάπα με τον Πατριάρχη της Ρωσίας στην Κούβα, επιτέθηκε ανοιχτά κατά του Πούτιν, προειδοποιώντας, μάλιστα, τον αγαπημένο του «αδελφό», Πάπα Φραγκίσκο, να …προσέχει τους Ρώσους για να μην… γίνει δεκανίκι τους!12 
Απίστευτο! Για μια ακόμη φορά, ο δυστυχής Πατριάρχης μας συντάχθηκε με την πλευρά των εχθρών του Χριστού και της Ορθοδοξίας! Αντί να υποστηρίξει την ομόδοξη Ρωσία, τη μοναδική χώρα που προβάλλει αντίσταση στη Νέα Τάξη (που μετέτρεψε τη Δύση σ’ ένα απέραντο πνευματικό νεκροταφείο), προσπαθεί να «προστατεύσει» ποιόν; Τον αιρεσιάρχη Πάπα! Την παμπόνηρη αλεπού της Ρώμης!

Ζ΄. Στην πρόσφατη, δήθεν, «Μεγάλη και Αγία Σύνοδο», που έγινε στην Κρήτη, ο Πατριάρχης είχε ως σύμβουλο μια …πράκτορα της CIA, κάποια κυρία Ελισάβετ Προδρόμου!13 
Τυχαία όλ’ αυτά; Μάλλον όχι. Ο κ. Βαρθολομαίος φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός της Νέας Τάξης και του Σιωνισμού, γι’ αυτό και προβάλλεται συνεχώς από τα διεθνή και εγχώρια Μ.Μ.Ε.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ: 
1. www.dimitrisvlaikos.com/wp-content/uploads/2015/06/Patriarch-Bartholomew_1.jpg 2. «Βαρθολομαίος: Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του Κεμάλ – Τι έγραψε ο Πατριάρχης στο βιβλίο επισκεπτών του μουσείου» www.tsantiri.gr/ellada/bartholomaios_o_theos_na_anapauei_tin_psuchi_tou_kemal__ti_egrapse_o_patriarchis_sto_biblio_episkepton_tou_mouseiou/ και η φωτογραφία της αφιέρωσής του: https://1.bp.blogspot.com/utMfbnvVAPE/Vz3chz7fdZI/AAAAAAAAcdQ/IZ5PkQf1ISI6ZcP9R7GoXiLBcuOdt8n8QCLcB/s1600/bar80lomaios-kemal.jpg 3. «ΕΥΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ HURRIYET – Τους χαροποίησαν οι δηλώσεις Βαρθολομαίου για Κεμάλ» http://www.triklopodia.gr/efsima-apo-tin-hurriyet-tous-charopiisan-i-dilosis-vartholomeou-gia-kemal/ 4. «ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: Σήμερα είναι εθνική εορτή της πατρίδας μας, της Τουρκίας» http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2009/11/blog-post_153.html και το σχετικό βίντεο: Lhttps://www.youtube.com/watch?v=zc-8yXf6fc 5. Δημοσιεύθηκε από τις εφημερίδες «Αυριανή» της 26ης Οκτωβρίου 1991 καί «Ελεύθερη Ώρα» της 30ής Οκτ. 1991. 6. Η διαδικτυακή ανάρτηση του μητροπολίτη Καλαβρύτων έγινε στις 31 Ιαν.2010. http://impantokratoros.gr/D10BE1AC.print.el.aspx 7. Ο Οικ. Πατριάρχης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [24.9.2008] https://www.youtube.com/watch?v=kFUSmS7NjcQ 8. «Στριμώχνει» τον Πατριάρχη ευρωβουλευτής. http://www.espressonews.gr 9. Βλέπε παραπομπή 8 10. «Ο “Πράσινος” Πατριάρχης ξεσπαθώνει… υπέρ των Αμερικανών» https://theamapati.wordpress.com/2008/05/21/210508b/ 11. Από την εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιούς» https://www.youtube.com/watch?v=uKz3CcEC9Ig 12. «Αήθης Επίθεση του ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ στον Πρόεδρο της Ρωσίας, ΒΛΑΔΙΜΗΡ ΠΟΥΤΙΝ!» http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/02/blog-post_539.html#ixzz4Pun9ICkG 13. «Η CIA καθοδηγεί την Σύνοδον της Κρήτης;» από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ορθόδοξος Τύπος», 27/05/2016 http://aktines.blogspot.gr/2016/05/cia.html

ΑΠΟ ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΑ